Home Земеделие Биомимикрия или как да създадем по-устойчив Свят учейки се от Природата

Биомимикрия или как да създадем по-устойчив Свят учейки се от Природата

by firstcitizen

Ако приравним времето, от което съществува животът на земята на едно денонощие, човешкият вид съществува от 3 секунди, както се казваше в едно едно видео:

Човекът срещу Земята

Три секунди!

Опитът на многото видове и различни организми, обитаващи тази планета, е впечатляващо по-дълъг и богат от нашия. Милиони, дори милиарди години те са се развивали и адаптирали, за да оцеляват и процъфтяват в постоянно променящите се условия на средата, именно те са експертите в създаването на устойчив свят.

И когато се вгледаме по-внимателно в процесите и принципите, на които се подчинява чудото наречено живот, когато наблюдаваме и изследваме отделни видове, популации, организми, растения, гъби, бактерии и огромното разнообразие от проявления на живота, когато осъзнаваме взаимосвързаността им, си даваме сметка, че вероятно има какво да учим от тази толкова впечатляваща цялостна еднинна система.

Разбираме колко слабо я познаваме все още и че едва сега започваме да имаме проблясъци за това как работи, какво представлява и че може би сме забравили, че и ние сме част от нея. И дали, вместо да се “борим” с природата и да я “овладяваме”, не е време да погледнем на нея като на мъдър учител, по един нов забравен стар начин.

“Може би най-добрите идеи не са нашите, може би те отдавна са измислени”. Дали животът на тази планета, с богатия си дъгогодишен опит тук, ще се окаже необятен извор на отговори и решения за най-наболелите и спешни въпроси, които стоят пред нашия толкова млад вид. Как да живеем в симбиоза с живота, вместо да го поставяме, а по този начин и човешкия вид, на ръба на изчезването, как да сме по-гъвкави и адаптирани в бързо променящия се свят на климатични промени и най-важното можем ли да подражаваме на гения на природата и да проявим мъдростта да се погрижим за идните поколения като оставим след себе си място, което благоприятства живота?

Тези и много други въпроси са дали повод науката да поеме в една различна посока. Биомимикрията, е сравнително нова парадигма, която обръща поглед към природния свят в търсенето на отговори и решения, идеи за иновации и устойчив дизайн. Учени, архитекти, дезайнери, изследователи на материята и всички онези хора, които създават човешкия свят, започват да черпят прозрения и вдъхновение от натрупания хилядолетен опит на живота на тази планета. Стига да се огледаме наоколо,той е готов щедро да ни предостави своите дарове.

Биомимикрия (Видеото е с български субтитри)

Източници: http://back2nature.rocks
Автор и субтитри: Таня Илинска

 

You may also like