Home 000000 Полово равенство и силна социална система са жизненоважни за работниците на бъдещето

Полово равенство и силна социална система са жизненоважни за работниците на бъдещето

by firstcitizen

 

Равенство между половете, употреба на технологиите за подобряване на условията на труд, силна социална система – това са основните препоръки на Международната организация по труда в доклада „Бъдещето на труда“, по който е работено повече от 15 месеца от 27 лидери в света на бизнеса, академичните среди и държавното управление.

 

Бъдещето на труда трябва да се фокусира върху хората, а не върху роботите, смятат още експертите, а при работат с изкуствен интелект последното решение винаги трябва да се взима от човека.

 

Изкуственият интелект, автоматизацията и роботиката ще унищожат много работни места, но ще създадат милиони други – стига за работниците да се положи навременна грижа, показва докладът. Той дава десет препоръки, които да оформят бъдещето на пазара на труда:

 

– защита на основните права – заплата, достатъчна за живот; лимит върху работните часове; безопасни и здравословни условия на труд;

 

– гарантирана социална защита от люлката до гроба. Бъдещето ще изисква силна и гъвкава система за социална защита, базирана на принципите на солидарността и подялбата на риска.

 

– всеобщ стремеж към учене през целия живот, който да позволява на хората да заменят едни умения с други;

 

– насочване на технологичните промени така, че добрите условия на труд да бъдат спазвани. Като пример са посочени платформите за онлайн работа.

 

– инвестиции в сектора на грижите за хора, зелените и селските икономики.

 

– стремеж към равенство между половете. Особено важно е да се разпредели поравно неплатената грижа за домакинството.

 

– стимули за бизнеса да се насочи към дълготрайни инвестиции.

 

Към изкуствения интелект трябва да се приложи подход, който да гарантира, че крайното решение ще бъде вземано от хората, смятат експертите.

 

Дискусията за технологиите на бъдещето се фокусира върху създаването и унищожаването на работни места и нуждата от преквалификация. Но спешно трябва да се обърне внимание и на ролята на технологиите в създаването на приемливи условия на труд. Тя може да спаси работниците от мръсотията, черната работа, опасностите и лишенията. Роботите, работещи съвместно с хора, могат да намалят стреса и опасността на работното място, сочи докладът.

 

Трябва да бъдат увеличени инвестициите в институции, политики и стратегии, които да подкрепят хората в преходите от една работа към друга – младите ще се нуждаят от помощ как да навигират навлизането си на пазара на труда; а по-възрастните – повече възможности да работят докогато пожелаят.

Източник: https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/01/27/3380800_polovo_ravenstvo_i_silna_socialna_sistema_sa/?ref=home_layer2

You may also like