От зората на човечеството древните народи и племена вярвали, че всички растения са духовни учители и съхраняват в себе си древна мъдрост, която не може да бъде разбрана от ограничения човешки разум.Предците ни консумирали под всякаква форма различни екзотични растения с цел духовно израстване и разширяване обхвата на лимитираните си сетива.Но както можем да научим много от канабиса така употребата му може да ни отдалечи от търсената от нас истина, в зависимост от нивото на вибрация, която излъчваме и самата цел и значение, които влагаме в консумацията на растението.
уиКанабиса се използва като духовен пътеводител в културите от Централна и Южна Азия от приблизително 5000г.Причина за това са психоактивните свойства на растението, както и способността му да изменя състоянието на съзнанието при употребата му.Чрез разширяване обхвата на възприемане на заобикалящия ни свят можем да погледнем реалността от нова перспектива, различна от ограничената 3D реалност.
От хиляди години шаманите пазят строго познанието, че всяко растение притежава своя уникална честота на вибрация, която може да ни научи да мислим и живеем по изцяло нов начин.Канабиса съдържа в себе си цяла наука, до която можем да се докоснем само ако го употребяваме с чисто съзнание и ясна цел за търсените от нас отговори.
Всеки реагира различно на канабиса в зависимост от различната вибрация, които излъчва всеки един от нас.За да можем да споделим едно и също пространствено измерение с канабиса след неговата употреба, е нужно нашата уникална честота на вибрация да се изравни с честотата, която излъчва самото растение.
Според шаманските традиции, психоактивните растенията са били смятани за проходи или портали между астрални светове и измерения, които могат да бъде прекосени единствено при перфектно взаимодействие между излъчваната от човека и самото растение вибрация.Човешкия мозък е приемник на информация, която е създадена по начин, който поддържа в човек илюзията за статичен триизмерен свят.Когато мозъка си взаимодейства с THC (Тетрахидроканабинол) на канабиса започва разпадането на 3D реалността, започва фаза на разкодиране, при която човек получава достъп до измерения отвъд ограничението на сетивата си.
Една от причините за различните начини, по които всеки от нас реагира на употребата канабиса е несъответствието между нашата честота на вибрация и честотата, която излъчва растението.Човек, употребил канабис, който има по-ниска степен на вибрация от тази на растението ще почувства лека еуфория, защото канабиса е повишил нивото му на вибрацията.
Дълбочината на изживяването след приема на канабис е в пряка връзка със смисъла, който употребяващия влага в самата употреба на растението.Канабиса има свойството да разширява истината за вселената, като посоката се определя от подсъзнателните въпроси, които си задаваме и чийто отговори очакваме да получим от познанието на растението.Ако подсъзнанието ви се чувства подтиснато или желае да откриете истини, които се крият в неговите дълбини, тогава употребата на канабис ще изкара на повърхността тези ваши подсъзнателни страхове и емоции и вие ще изпитате чувство на объркване и параноя.

Едно от основните предимства от употребата на канабис е свойството му да освобождава съзнанието ви от непрекъснатата му съпротива и борба срещу тревожни мисли, като им позволява просто да преминават през вас.По този начин се освобождавате от натрупалия се с времето стрес,съзнанието ви изпада в състояние на хармония и вие можете да изпитате и изразите истинската си същност без присъствието на външни дразнители.Това е и основната причината, поради която толкова много хора получават духовни прозрения при употреба на канабис.
Въпроса “За или против употребата на канабис” няма ясно дефиниран отговор, поради субективния му характер.Това, което може да се каже по темата е, че когато канабиса се употребява без ясна идея и с цел избягване от реалността тогава не можем да извлечем от познанието на растението.В този случай, човек е възможно да бъде пристрастен към самото бягство от собствените си проблеми, което не му позволява да израстне духовно и да намери търсените от него отговори.Такъв човек не може да достигне хармоничното състояние на съзнанието без употребата на канабис.
Въпреки, че не винаги се дефинира по този начин, в някои случаи канабиса може да определен като тъбнводещ до пристрастяване.Тук не говорим за пристрастяване в чисто физически и психологически смисъл, както при някои синтетични наркотични вещества.Пристрастяването към канабиса е свързано с желанието ни да намерим изход от собствената си реалност, като за това разчитаме изцяло на външни източници.Човек притежава способността да достигне това състояние на вътрешен покой и без употребата на психоактивни вещества.
Важно е да разберем, че стреса и вътрешната ни борба срещу тревожните мисли ни помагат да израстнем.Да отречем тези две чувства означава да се отречем от собственото си развитие.Наличието на стрес ни подсказва, че съществува нещо, срещу което трябва да се изправим, не да бягаме от него.Скрикривайки тези чувства в употребата на канабис ние сами се обричаме да не успеем да стигнем до корена на проблема и да се освободим от постоянния поток от мисли.В крайна сметка, канабиса никога не трябва да се разглежда като дългосрочно решение на въпроси, с които можем да се справим сами.Ако искаме да израстваме във всяко едно отношение трябва да намираме първоизточника на всеки проблем, не да се крием от него.
Психоактивните растения и вещества съществуват в нашия свят с точно предназначение.Ако подходим към тях с ясна цел, чисто съзнание и уважение те могат да бъдат наши духовни учители.Канабиса и другите психоактивни растения притежават способността да разширят обхвата на съзнанието ни до непознати хоризонти и то по начин, който никога не бихме си представяли, че съществува.