а растението индийски коноп (Cannabis sativa), тъй като веществата, на които се дължат неговите психоактивни и физиологични свойства са първите открити канабиноиди.
Най-разпространените известни ендогенни канабиноиди са естери на арахидоновата киселина, които се свързват с поне два познати вида рецептори СВ1 и СВ2(характерни основно за белите кръвни клетки). Канабиноидните рецептори са G-протеин свързани белтъци, разпространени в множество органи и системи, като една от най-ярките им роли е на модулатори на предаването на нервни импулси. За разлика от класическите невротрансмитери, ендоканабиноидите не се съхраняват във везикули в пресинаптичната мембрана, а се синтезират директно след действието на сигнал от липидни предшественици в постсинаптичната мембрана. Оттам по пътя на ретроградната сигнализация се освобождават и свързват с рецепторите, разположени в пресинаптичната мембрана. В резултат на това се задействат редица биохимични процеси, като е известно инхибирането на цАМФ/ПКА пътищата, регулация на Са2+ и К+ йонни канали, фосфолипаза С пътя, МАПК и синтезата на NO. Задействането на всички изброени каскади води до разнообразни ефекти в различните органи и системи.
В ЦНС действието на ендоканабиноидната система е свързано с общо задържане на освобождаването на медиатори, потискане на растежа на нервните влакна и образуването на нови синапси, потискане на функции като памет, обучение, движение, апетит. Взаимодействието на ендоканабиноидната система с опиоидни и допаминови рецептори е има отношение към мозъчната система за възнаграждение и съответно състоянията на нервност и изграждането на зависимости.
Освен че участва в нервната регулация на апетита, ендоканабиноидната система играе роля в метаболизма на мазнините и глюкозата, като действието й е свързано с натрупването на мазнини и съответно затлъстяване.
Ендоканабиноидни рецептори се откриват в клетки на имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система. Имуномодулиращото действие на ендоканабиноидите се изразява в общо потискане на възпалителните процеси, а в кръвоносните съдове агонистите на канабиноидните рецептори водят до вазодилатация. Що се отнася до репродуктивната система, ендоканабиноидите изглежда имат отношение към процесите на оплождане и имплантация на ембриона. Всички тези аспекти са разгледани по-подробно в настоящото изложение.