това значи, че има зрели овоцити. В случаи на безплодие, отчасти причината е липсата на този компонент.

Смята се, че активирането на СВ2 рецепторите може да бъде по-подходящо за този процес.

Канабиноидните рецептори играят ключова роля в образуването на сперматозоиди

При мъжете, активирането на канабиноидните рецептори и канабиноидното сигнализиране, използвайки други рецептори, като TRPV1, играе важна роля при генерирането на сперматозоиди (сперматогенеза). Също така и жизнеспособността и подвижността им.

Сперматозоидите експресират рецептора CB1. Той присъства във всички части на мъжката полова клетка, в опашката, средната част и главата. Докато рецепторът СВ2 присъства само в главата, а TRPV1само във върха на главата.

TRPV1 рецепторите оказват влияние върху функциите, зависими от калция. Също така участват в регулирането на сливането между яйцеклетката и сперматозоида.

Тъй като тези аспекти на мъжкия фертилитет: сперматогенезата и подвижността са повлияни от канабиноидното сигнализиране, то предполага, че мъжкото безплодие може да бъде причинено от неадекватно канабиноидно сигнализиране.