Тухлите от коноп действат като изолатор и влаго-регулатор и с тях се работи по-лесно, отколкото с останалите материали, поради факта, че са леки и компактни. Липсва крехкостта на цимента и следователно не се налагат дилатационни фуги. Въпреки, че се притежават по-ниска плътност от бетона, конопените тухли се характеризират с якост на натиск около 1МРа, което е 20 пъти по-ниска стойност в сравнение с обикновен бетон от нисък клас.

Силата и гъвкавостта на конопа допринасят за високата надеждност при счупване и напукване, дори и в земетръсни зони. Еко тухлите акумулират топлината като я разпределят равномерно в цялото помещение. В резултат на това се постига приятен вътрешен климат, дори и при ниски температури навън. Тухлите от коноп и варо-конопената мазилка способстват за поддържането на постоянни нива на относителната влажност в сградата, абсорбират и елиминират конденза и предотвратяват образуването на мухъл в помещенията. Всички тези фактори осигуряват качествено различна и здравословна среда за живот.Защо да строим домовете си с естествени материали

Прекарваме 90% от времето си на закрито, особено когато времето е студено. Вредните влияния на средата – в дома или в офиса са също толкова вредни за здравето, колкото и токсичните съставки в козметиката, която използваме или вредните добавки в храната. Собствените ни домове крият потенциална заплаха от болести като астма, мигрена, алергии, стерилитет и др. Тези факти не трябва да причиняват страх у нас, а да ни подтикват към отговорност в търсенето на алтернативи за осигуряване на по-добро качество на живот. За да бъде една сграда екологично и биологично балансирана, тя трябва да е способна да създава баланс и обмен на въздух и влажност, подобно на дробовете при един жив организъм.

Дишащите стени са важен елемент в екологичния дом – те са така да се каже кожата на дома. Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха и по този начин благоприятства за развитието на плесен и конденз. Изградената от естествени материали стена спомага постигането на оптимален микроклимат и поддържането на постоянно ниво на влажност в помещенията.Строителството консумира 40% от световната енергия и същият процент сурови материали. Над 70% от строителните материали, използвани в построяването на една сграда просто се изхвърлят след края на полезният им живот, поради невъзможността да бъдат рециклирани.

След анализ на прогнозното потребление на материали, очакваните вредни емисии във въздуха, водата и почвата, очакваното замърсяване и увеличаване на отпадъчни материали, наред с възможността за повторна употреба, се стига до логичният извод, че естествените материали се характеризират с много по-добри показатели по всички от изброените критерии и се оказват един от изключително важните фрагменти по пътя към устойчиво развитие.